polityka cookie

Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do serwisu internetowego mirageboats.com.pl. Jeżeli korzystasz z serwisu mirageboats.com.pl, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony mirageboats.com.pl.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)?

Ciasteczka (ang. cookies) są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika. Ciasteczka zawierają najczęściej informację o stronie, która je wygenerowała, unikalny numer oraz czas przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który wygenerował Ciasteczko, może je odczytać.

DO CZEGO STOSOWANE SĄ PLIKI COOKIES?

Ciasteczka są stosowane celem:

optymalizacji korzystania z serwisu internetowego

wygody użytkowania serwisu

dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników

do zbierania anonimowych statystyk

Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Ciasteczka używane na stronie mirageboats.com.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?

Na stronie mirageboats.com.pl mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

sesyjne – pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.

stałe – pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne – pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu mirageboats.com.pl, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

USUWANIE PLIKÓW COOKIES

Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają w ustawieniach na przyjmowanie ciasteczek.
Masz możliwość zmiany tych ustawień tj. zmianę aby ciasteczka były blokowane w całości, części lub aby przeglądarka informowała nas w przypadku, gdy ciasteczka są zapisywane na twoim urządzeniu.
Szczegółowe informacje na tema blokowania Ciasteczek, znajdziesz na stronie lub w pomocy twórcy oprogramowania przeglądarki, z której Korzystasz.
Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na blokadę ciasteczek, może to negatywnie wpłynąć lub uniemożliwić funkcjonowanie określonych funkcji, czy obszarów strony.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność i w związku z tym dokładamy wszelkich starań, by ją chronić. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym dokumentem, gdyż określa on naszą „Politykę prywatności”, która zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe (w szczególności procedur ochrony prywatności, sposobu gromadzenia danych odwiedzających serwis, ich wykorzystywania, udostępniania, przekazywania i ochrony). Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób odwiedzających nasz serwis internetowy.

 • Na potrzeby obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych (w tym m.in. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), polskiej ustawy o ochronie danych osobowych  spółką odpowiedzialną za Twoje dane osobowe (Administratorem) będzie Mirage Boats W. Bychto i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Augustowie, 16-300, ul. Rajgrodzka 107.
 • Treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności może okresowo ulegać zmianie. Prosimy o odwiedzanie naszego serwisu w celu uzyskania aktualnych informacji, ponieważ to w nim publikowane będą wszelkie zmiany.
 •  Jeżeli nie zgadzasz się z którymś z elementów przedstawionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, mogą Ci przysługiwać prawa, które omówiliśmy poniżej.

1) Dane odwiedzającego serwis, które są przez nas gromadzone

Podczas korzystania z naszego serwisu, w przypadku kontaktu z nami, możemy uzyskać Twoje dane takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne informacje. Dane te wykorzystujemy w celu dostarczenia odwiedzającemu żądanych informacji lub udzielenia odpowiedzi na jego pytania.

W zależności od rodzaju danych osobowych, o których mowa, oraz podstaw, na jakich możemy je przetwarzać, jeżeli odwiedzający odmówi przekazania danych, możemy nie być w stanie zrealizować danego wniosku.

2) Jak gromadzimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Dane osobowe są uzyskiwane od odwiedzającego;

Odwiedzający może udostępnić nam swoje dane na wiele sposobów. Oto one:

 •  Samodzielny kontakt ze strony odwiedzającego, zazwyczaj przez telefon, e-mail lub poprzez media społecznościowe; oraz/lub
 •  Kontakt z naszej strony z odwiedzającym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe gromadzone automatycznie

W momencie odwiedzenia naszego serwisu gromadzimy informacje techniczne, w tym adres IP komputera, z którego odwiedzający łączy się z Internetem, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platforma. Uzyskane informacje nie pozwalają na ich powiązanie z żadną konkretną osobą.

Mirage Boats W. Bychto i Wspólnicy nie będzie świadomie zbierać żadnych informacji o odwiedzających niniejszy serwis internetowy.

3) Dlaczego gromadzimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe odwiedzającego z wielu powodów, w tym:

 • by móc odpowiedzieć na wszelkie zapytania i skontaktować się z odwiedzającym, gdy odwiedzający tego zażąda,
 • by administrować naszą stroną na potrzeby wewnętrznych operacji, w tym rozwiązywania problemów,
 • z innych powodów jedynie za zgodą odwiedzającego.

4) Komu udostępniamy dane odwiedzającego serwis?

Dane osobowe odwiedzającego serwis będziemy udostępniać głównie po to, by mieć pewność, że przekazujemy odwiedzającemu najbardziej odpowiednie i aktualne informacje lub by móc bardzo szybko i sprawnie odpowiadać na wszelkie zapytania. Możemy udostępniać odwiedzającego dane:

 • w ramach odpowiedzi na uprawniony wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez policję lub inne organy państwowe

Nie udostępniamy, nie wynajmujemy ani nie obracamy danymi odwiedzającego z osobami trzecimi dla celów marketingowych lub promocyjnych.

5) Jak długo przechowujemy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Danych osobowych odwiedzającego nie będziemy przechowywać dłużej niż będzie to konieczne do realizacji celów, dla których te dane gromadzimy, chyba że uznamy, że jesteśmy na podstawie przepisów prawa lub innych regulacji zobowiązani do ich zachowania (np. na wniosek organu podatkowego lub w związku z planowanym postępowaniem sądowym).

Usuniemy dane osobowe odwiedzającego z naszych systemów, gdy nie będą one już musiały być przechowywane.

6) Jak chronimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

Dokładamy starań, by chronić dane odwiedzającego. Dlatego wprowadzamy odpowiednie środki, mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych odwiedzającego i niewłaściwemu wykorzystaniu tych danych.

Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie zasadne i odpowiednie kroki, by chronić znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub nieuprawnionym dostępem. Czynimy to dzięki szeregu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym środkom w zakresie szyfrowania i planom dotyczącym odtwarzania awaryjnego.

Niestety zawsze istnieje ryzyko związane z przesyłaniem danych wszelkimi kanałami internetowymi. Odwiedzający przesyła dane za pośrednictwem Internetu wyłącznie na swoje własne ryzyko. Choć dołożymy wszelkich starań, by chronić dane osobowe odwiedzającego, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych odwiedzającego przesyłanych przez Internet i nie zapewniamy bezpieczeństwa żadnych informacji, w tym danych osobowych, które odwiedzający przesyła nam przez Internet.

Prosimy o niezwłoczną informację jeżeli odwiedzający podejrzewa, że doszło do niewłaściwego wykorzystania, utraty lub nieuprawnionego dostępu do jego danych osobowych. W pierwszej kolejności prosimy o zgłaszanie wątpliwości, korzystając z zakładki „Kontakt”. Po zbadaniu sprawy skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie, by poinformować o dalszych krokach.

7) Prawa odwiedzającego serwis

Odwiedzającemu przysługuje wiele praw w związku z danymi, jakie na jego temat posiadamy. Zostały one przedstawione poniżej.

Prawo do sprzeciwu

Odwiedzający ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych jeżeli dane te są przez nas przetwarzane z jednej z następujących przyczyn:

 •  mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (więcej informacji znajduje się w pkt. 10 poniżej);
 •  przetwarzamy dane, by móc zrealizować zadanie wykonywane w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; lub
 •  przetwarzamy dane dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli uzyskaliśmy zgodę odwiedzającego na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkretnych działań, odwiedzający może wycofać swoją zgodę w każdym czasie, po czym nie będziemy już wykorzystywać jego danych do tego celu, o ile nie uznamy, że istnieje inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie jego danych w tym celu, w którym to przypadku odwiedzający zostanie poinformowany o zaistnieniu takich okoliczności.

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych

Odwiedzający może w każdym czasie zwrócić się z wnioskiem o przekazanie kopii danych, które na jego temat posiadamy i zażądać ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia. Jeżeli udzielimy odwiedzającemu dostępu do danych, które na jego temat posiadamy, nie będziemy z tego tytułu pobierać żadnych opłat, chyba że będzie to dozwolone na mocy prawa. Jeżeli odwiedzający zażąda wydania dalszych kopii danych, możemy obciążyć odwiedzającego uzasadnionymi kosztami administracyjnymi.  W dozwolonych prawem przypadkach możemy odmówić realizacji wniosku złożonego przez odwiedzającego. Jeżeli odmówimy realizacji takiego wniosku, będzie to zawsze miało miejsce z podaniem przyczyn odmowy.

Prawo do usunięcia danych

Odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o usunięcie danych osobowych w określonych okolicznościach. Zasadniczo prawo to przysługuje wtedy, gdy:

 •  dane nie są już niezbędne;
 •  odwiedzający wycofał swoją zgodę na wykorzystywanie przez nas swoich danych i nie ma innego ważnego powodu dalszego przetwarzania danych;
 •  dane były przetwarzane bezprawnie;
 •  usunięcie danych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązań przewidzianych prawem; lub
 •  odwiedzający sprzeciwia się przetwarzaniu danych, a my nie jesteśmy w stanie wykazać istnienia nadrzędnej podstawy uzasadniającej dalsze przetwarzanie danych.

Prawo do odmowy zastosowania się do wniosku odwiedzającego o usunięcie danych będzie nam przysługiwać w ograniczonym zakresie i zawsze będziemy informować o przyczynach takiej odmowy.

Realizując zasadny wniosek o usunięcie danych podejmiemy wszystkie racjonalnie możliwe kroki, by usunąć odpowiednie dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach odwiedzający ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych. Na przykład wtedy, gdy kwestionuje poprawność jego danych osobowych, które posiadamy lub sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych na potrzeby realizacji naszych uzasadnionych interesów.

Prawo do sprostowania danych

Odwiedzającemu przysługuje prawo do zwrócenia się z wnioskiem o sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych, które na jego temat posiadamy.

Prawo do przenoszenia danych

Jeśli odwiedzający tak zdecyduje, przysługuje mu prawo do przenoszenia jego danych osobowych między usługodawcami. W praktyce oznacza to, że odwiedzający może przenieść dane, które na jego temat posiadamy, do osoby trzeciej. Aby umożliwić odwiedzającemu dokonanie tej czynności, przekażemy mu jego dane w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak by odwiedzający mógł te dane przenieść. Możemy również bezpośrednio przenieść dane w imieniu odwiedzającego.

Prawo do wniesienia skargi

Odwiedzający ma również prawo do wniesienia skargi do lokalnego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Poniżej znajdują się dane kontaktowe tego organu:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Jeśli odwiedzający chciałby skorzystać z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadkach, w których zgoda stanowi dla nas podstawę prawną przetwarzania danych osobowych), prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie. Informujemy, że możemy prowadzić rejestr korespondencji z odwiedzającym na potrzeby rozwiązywania wszelkich zgłaszanych przez niego problemów.

8) Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych odwiedzającego serwis.

Mirage Boats W. Bychto i Wspólnicy spółka komandytowa jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych odwiedzającego serwis.

W przypadku jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w naszym serwisie. Poważnie podchodzimy do kwestii prywatności. Skontaktujemy się z Państwem w najszybszym możliwym terminie.

9) Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych odwiedzającego serwis

Dane osobowe odwiedzającego możemy zgodnie z prawem przetwarzać na wiele różnych sposobów. Zostały one przedstawione poniżej.

Gdy mamy uzasadniony interes w wykorzystywaniu danych odwiedzającego

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego jeśli leży to w naszym interesie i jeśli interes ten nie powoduje potencjalnego uszczerbku po stronie odwiedzającego.

Uważamy, że wykorzystywanie danych osobowych odwiedzającego leży w naszym uzasadnionym interesie m.in. w następujących przypadkach:

 •  gdy celem jest lepsze zrozumienie osób odwiedzających nasz serwis i dostarczanie im bardziej odpowiednich informacji i usług;
 •  gdy celem jest zapewnienie skutecznego działania naszego serwisu;
 •  gdy celem jest utrzymanie bezpieczeństwa naszych systemów i zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi lub cyberatakom; oraz

uważamy, że żadne z działań opisanych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności nie spowoduje żadnego uszczerbku po stronie odwiedzającego. Odwiedzający ma jednak prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas swoich danych osobowych na tej podstawie. Szczegółowe informacje na temat wyrażenia takiego sprzeciwu znajdują się w pkt. 7 powyżej.

Gdy odwiedzający wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych odwiedzającego po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Aby zgoda odwiedzającego była ważna:

 •  musi być wyrażona dobrowolnie bez żadnego nacisku z naszej strony;
 •  odwiedzający musi wiedzieć na co się zgadza – zadbamy o to, by udzielić odwiedzającemu wystarczających informacji;
 •  odwiedzający powinien każdorazowo udzielać osobnych zgód w konkretnych sprawach – będziemy unikać łączenia ze sobą zgód, by odwiedzający dokładnie wiedział na co się zgadza; oraz
 •  zgoda odwiedzającego musi być wyrażona w drodze jednoznacznej i potwierdzającej czynności – najprawdopodobniej przedstawimy odwiedzającemu pole, które będzie musiał zaznaczyć, by wymóg w tym zakresie został spełniony w sposób wyraźny i jednoznaczny.

Po zarejestrowaniu się w naszym serwisie, odwiedzający jest proszony o wyrażenie konkretnych zgód, by umożliwić nam korzystanie z jego danych w określony sposób. Jeżeli w przyszłości będziemy potrzebować zgody odwiedzającego w innym celu, przekażemy mu w tym zakresie odpowiednie informacje, by mógł zdecydować czy chce wyrazić swoją zgodę.

Odwiedzający ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Szczegółowe informacje na temat wycofania zgody znajdują się w pkt. 7 powyżej.

Gdy wykorzystanie danych osobowych odwiedzającego jest konieczne na potrzeby wykonania naszych obowiązków wynikających z umowy zawartej z odwiedzającym

Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego, gdy jest to konieczne w celu wykonania umowy zawartej z odwiedzającym.

Na przykład gdy musimy uzyskać adres e-mail odwiedzającego, by być w stanie przekazywać powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, o które zawnioskował odwiedzający.

Gdy przetwarzanie danych jest konieczne na potrzeby wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa

Oprócz obowiązków względem odwiedzającego wynikających z umów, mamy również inne obowiązki wynikające z przepisów prawa, które musimy wypełniać. Jesteśmy uprawnieni do wykorzystywania danych osobowych odwiedzającego jeżeli podjęcie takiego działania jest konieczne w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.